TỪ NĂM 2021, PANPAN VERSION 1 PHÁT TRIỂN  VỚI 86 CỬA HÀNG TRÊN 30 TỈNH THÀNH CẢ NƯỚC

BƯỚC SANG NĂM 2023, PANPAN CHUYỂN DỊCH TÁI CƠ CẤU SANG MÔ HÌNH PANPAN HEALTHY AND BEAUTY (PANPAN VERSION 2)

VỚI 94 CỬA HÀNG CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI MÔ HÌNH MỚI

 

HÀ NỘI

SƠN LA

QUẢNG NINH

YÊN BÁI

HƯNG YÊN

BẮC GIANG

LÀO CAI