Động lực thúc đẩy doanh số bán dao Nhật Bản tăng kỷ lục