Giáo dục phát triển bền vững tại nhiều trường học Nhật Bản

Mô hình này lồng ghép các nội dung như bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu nhằm tăng cường sự chủ động cho học sinh trong việc phát triển năng lực cần thiết.

Trường Minato Mirai thuộc thành phố Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa là một trong những trường tiên phong của Nhật Bản áp dụng chương trình giáo dục phát triển bền vững cho các em học sinh, điểm đặc biệt của mô hình giáo dục này là kết nối giáo dục với hoạt động kinh tế, xã hội tại địa phương, đảm bảo các học sinh có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Kazuhiko Komasa – Hiệu trưởng Trường tiểu học Minato Mirai Honcho: “Mục tiêu giáo dục của chúng tôi là các em học sinh có thể tự cảm nhận và đưa ra những ý tưởng về sự phát triển bền vững của thành phố nơi các em đang sinh sống cũng như sự phát triển bền vững của Nhật Bản trong tương lai”.

Giáo dục phát triển bền vững tại nhiều trường học Nhật Bản - Ảnh 1.

Thông qua chương trình hợp tác với chính quyền và doanh nghiệp, theo định kỳ, các em học sinh sẽ được tham gia học tập thực tế cùng với các hoạt động kinh tế và xã hội tại thành phố mình đang sống. Bằng cảm nhận cá nhân, các ý tưởng mới sẽ được các em thể hiện nhằm lan tỏa thông điệp thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương.

Em Shinozaki Nana – Học sinh Trường tiểu học Minato Mirai Honcho: “Điều em yêu thích nhất là mình có thể nói ra những ý tưởng để đóng góp cho thành phố, em muốn làm cho môi trường của chúng ta sẽ ngày càng xanh sạch hơn”.

Giáo dục phát triển bền vững là một trong những trọng tâm để Nhật Bản xây dựng một xã hội hòa nhập, trong đó mọi cá nhân đều có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Nhật Bản đã đưa mục tiêu phát triển bền vững vào chương trình giáo dục cho bậc tiểu học, điều này giúp thay đổi hành vi và nhận thức của người dân, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Theo https://vtv.vn/the-gioi/giao-duc-phat-trien-ben-vung-tai-nhieu-truong-hoc-nhat-ban-20220511001109538.htm