Nhật Bản mở cửa, vì sao khách quốc tế chưa quay lại?

Trong một tháng từ 10.6 đến 10.7, chỉ 1.500 khách quốc tế du lịch Nhật Bản – giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019.

Hotline: 0705.36.9899