Quy định mới nhất về nghề phụ tại Nhật Bản

Gần đây, cùng với làn sóng cải cách phong cách làm việc, các công ty đang dần bắt đầu chấp nhận việc nhân viên của họ làm thêm công việc phụ. Vào tháng 1 năm 2018, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã ban hành “Hướng dẫn thúc đẩy nghề phụ và nghề tay trái”, làm rõ các hành động cần thiết của công ty và việc xử lý hệ thống bảo hiểm xã hội đối với các nhân viên làm thêm nghề phụ. 

Mục đích của khuyến nghị công bố thông tin

nghề tay trái, nghề phụ

Lần này, chính phủ đã bổ sung nội dung “Công bố thông tin về nghề phụ, nghề tay trái” vào “Hướng dẫn thúc đẩy nghề phụ và nghề tay trái”. Từ góc độ thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp đa dạng cho người lao động, các công ty nên công bố thông tin trên trang Web của họ. Các thông tin cần công bố là: có cho phép nhân viên làm nghề phụ, nghề tay trái hay không? Nếu cho phép có điều kiện thì các điều kiện cụ thể đó là gì?

Theo phần hỏi đáp, mục đích của việc khuyến nghị công khai thông tin về nghề phụ và nghề tay trái là “Khi phong cách làm việc đa dạng, người lao động mong muốn có nghề hoặc nghề tay trái có thể phát triển sự nghiệp đa dạng thông qua lựa chọn nghề nghiệp phù hợp”. Người lao động có những mục đích làm việc khác nhau, chẳng hạn như họ chỉ muốn làm việc tại một công ty, hay họ muốn phát triển sự nghiệp của mình trong khi chấp nhận thử thách của công việc phụ bên cạnh công việc chính của họ. Bằng cách thể hiện chính sách của công ty về nghề phụ và nghề tay trái, những người lao động có động lực làm công việc phụ sẽ có thể muốn chuyển sang nơi làm việc phù hợp hơn với mong muốn của họ.

Phạm vi “nghề phụ/nghề tay trái”

Nghề phụ và nghề tay trái phải công khai không chỉ bao gồm các công việc phụ dưới hình thức được thuê bởi các công ty khác mà còn cả những công việc được thực hiện với tư cách là chủ doanh nghiệp hoặc theo hợp đồng, gia công phần mềm hoặc hợp đồng ủy quyền.

Nội dung và cách thức công bố thông tin về nghề phụ, việc làm thêm

làm việc

Liên quan đến nội dung công bố thông tin về nghề phụ “công việc phụ có được phép hay không” và “được phép trong một số điều kiện nhất định”. Đối với phương pháp công bố, người ta cho rằng trang web của công ty, tài liệu quảng cáo của công ty, tờ rơi tuyển dụng sẽ là những phương thức truyền đạt tốt nhất. Phương pháp mô tả sau đây được giới thiệu làm ví dụ mô tả:

• Khi được cho phép mà không cần đặt điều kiện

Tại công ty, họ cho phép nhân viên tham gia vào các công việc phụ hoặc nghề tay trái mà không có bất kỳ điều kiện nào.

• Khi được cho phép trong những điều kiện nhất định

Về nguyên tắc, công ty cho phép nhân viên tham gia vào các nghề phụ hoặc nghề tay trái. Tuy nhiên, điều này không được phép nếu có nguy cơ gặp khó khăn trong việc thực hiện các nghĩa vụ, việc tránh làm việc trong thời gian dài, nghĩa vụ bảo mật, nghĩa vụ không cạnh tranh và nghĩa vụ thiện chí.

Nếu có các quy định riêng, mỗi công ty nên phổ biến chúng. Mặc dù các công ty thuộc tập đoàn có thể thông báo công khai theo quy định chung, nhưng mỗi công ty con cũng nên thực hiện độc lập nếu họ có quy định tuyển dụng riêng liên quan đến công việc phụ.

Khảo sát lần 2 về điều kiện thực tế và nhận thức về công việc phụ

làm việc, IT

Kết quả của “Khảo sát lần thứ 2 về điều kiện thực tế và nhận thức về công việc phụ” do Viện nghiên cứu Persol công bố vào tháng 8 năm 2021, nêu sơ bộ về điều kiện thực tế và chính sách của nghề phụ và nghề tay trái trong các công ty. Khi hỏi về tình trạng cho phép làm công việc phụ, 55% trong tổng số ý kiến ​​trả lời là “hoàn toàn được phép” và “được phép có điều kiện”, vượt quá 45% của câu trả lời “hoàn toàn bị cấm”.

Ngoài ra, cuộc khảo sát tương tự cũng làm rõ kết quả khảo sát về mối quan hệ giữa nghề nghiệp chính, động lực làm việc phụ và nghề tay trái, cũng như những ưu điểm và nhược điểm của các công việc phụ. Tất cả chúng đều là dữ liệu hữu ích khi xem xét chính sách liên quan đến công việc phụ của công ty.

Việc “công bố thông tin về nghề phụ và nghề tay trái” là việc tự nguyện, không có biện pháp cưỡng chế hay hình phạt nào. Tuy nhiên, bằng cách đưa ra chính sách cụ thể về nghề phụ, nghề tay trái, vốn là mối quan tâm của người lao động, các công ty có thể mong đợi những lợi ích như ngăn chặn tình trạng bỏ việc và giúp dễ dàng đảm bảo nguồn nhân lực họ cần.

Theo https://locobee.com/mag/vi/2023/04/06/quy-dinh-moi-nhat-ve-nghe-phu-tai-nhat-ban/