“Tăng lương lén lút” ở Nhật Bản có thể kéo kinh tế đi xuống

“Tăng lương lén lút” ở Nhật Bản được hiểu là mặc dù lương theo giờ tăng, nhưng trên thực tế lương tăng là do số giờ làm việc giảm.

"Tăng lương lén lút" ở Nhật Bản có thể kéo kinh tế đi xuống

Nhiều người Nhật Bản thường trở về nhà sau một ngày làm việc trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Ảnh: Xinhua