30 năm hợp tác y tế Việt Nam – Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA

Năm 2022 đánh dấu mốc 30 năm hợp tác y tế Việt Nam – Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA (1992 – 2022).

30 năm hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA - Ảnh 1.30 năm hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA - Ảnh 2.
30 năm hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA - Ảnh 3.
30 năm hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA - Ảnh 4.
30 năm hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA - Ảnh 5.
30 năm hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA - Ảnh 6.

Theo https://vtv.vn/xa-hoi/30-nam-hop-tac-y-te-viet-nam-nhat-ban-thong-qua-co-quan-hop-tac-quoc-te-nhat-ban-jica-20220227172137191.htm