Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản thúc đẩy phát triển thị trường vốn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngày 17/11, đã có buổi đối thoại hợp tác song phương lần thứ nhất với Cơ quan các Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan quản lý, đặc biệt là thị trường tài chính, thị trường vốn và các cơ chế quản lý tài chính.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng đồng chủ trì buổi đối thoại.

Buổi đối thoại tổ chức dưới hình thức trực tuyến, do ông Junichi Nakajima, Chủ tịch kiêm Giám đốc quốc gia phụ trách Việt Nam, JFSA, và ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đồng chủ trì, cùng sự tham dự của các đại diện lãnh đạo của JFSA, UBCKNN, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Đại sứ quán Nhật Bản.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao các hoạt động hợp tác hỗ trợ giữa JFSA và UBCKNN trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ triển khai Thư trao đổi (EoL) hợp tác được ký kết vào tháng 3/2014 tại Tokyo, Nhật Bản, nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính, thị trường vốn và các cơ chế quản lý tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ và thảo luận về những thách thức của thị trường vốn, các chính sách và cơ chế quản lý thị trường của hai thị trường chứng khoán.

Buổi đối thoại cũng tập trung vào những thành tựu và kết quả đạt được của thị trường chứng khoán cũng như của UBCKNN sau 25 năm thành lập và phát triển, tình hình tái cơ cấu thị trường chứng khoán, sự thành lập và phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, các vấn đề chính về Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 cũng đã được hai bên thảo luận.

Chủ tịch JFSA đánh giá cao sự chỉ đạo và điều hành của UBCKNN trong thời gian qua, đặc biệt là việc nghiên cứu, đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phái sinh năm 2017.

Đối với chiến lược Phát triển Thị trường Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Chủ tịch JFSA đã tán thành các mục tiêu chính của Chiến lược; bên cạnh đó, chia sẻ một số kinh nghiệm, ý kiến và quan điểm của Nhật Bản.

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn, JFSA và Sở Giao dịch Chứng khoán Nhật Bản (JPX) có thể hỗ trợ UBCKNN trong việc vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, tái cấu trúc thị trường cũng như các hoạt động liên quan tới phát triển bền vững.

Trong quá trình thảo luận tại buổi đối thoại, hai bên đã thống nhất về việc sẽ tổ chức các buổi đối thoại song phương hằng năm giữa hai cơ quan quản lý. Buổi đối thoại song phương lần thứ hai giữa hai cơ quan quản lý dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5/2022.

Trên cơ sở thư trao đổi hợp tác, hằng năm, JFSA đã tài trợ cho các cán bộ của UBCKNN tham gia các chương trình biệt phái, hội nghị, hội thảo về quản lý thị trường chứng khoán tại Nhật Bản; đồng thời cử các chuyên gia trực tiếp hỗ trợ UBCKNN theo nhiều dự án khác nhau.

Các chương trình và hoạt động do JFSA tài trợ này không chỉ hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, giám sát chứng khoán của cán bộ UBCKNN mà còn góp phần thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, cùng những hỗ trợ của JFSA, UBCKNN đã tổ chức thành công hai hội nghị xúc tiến đầu tư gián tiếp tại Nhật Bản vào năm 2014 và 2017.

Theo https://nhandan.vn/tai-chinh/hop-tac-viet-nam-nhat-ban-thuc-day-phat-trien-thi-truong-von-674508/