Nhật Bản điều chỉnh thị thực, lao động nước ngoài có cơ hội thường trú

Điều chỉnh về thị thực của Nhật Bản có thể giúp những người lao động từ Philippines, Indonesia, Việt Nam trở thành thường trú nhân.

Nhật Bản điều chỉnh thị thực, lao động nước ngoài có cơ hội thường trú

Hotline: 0705.36.9899