Nhật Bản hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam

Bộ Nội vụ vừa phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức khởi động dự án hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định, để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Trong chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 cũng xác định mục tiêu tổng thể của cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn này là “xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài”. Do đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung hình thức thi phỏng vấn, lựa chọn lại nội dung thi và cách thức thi để có thể tuyển chọn được những công chức, viên chức có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực thi công vụ.

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, Bộ Nội vụ xác định một trong những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc này là tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia điển hình thành công, trong đó Nhật Bản đã áp dụng kỳ thi tuyển quốc gia từ năm 1948 và đến nay vẫn thể hiện rõ tính hiệu quả. Việc triển khai dự án sẽ là cơ hội để Việt Nam được tiếp cận kinh nghiệm thành công, những thông tin bổ ích của Nhật Bản trong việc tổ chức thi tuyển công chức quốc gia, qua đó sẽ từng bước hoàn thiện hơn nữa công tác tuyển dụng công chức ở Việt Nam.

Trong khi đó, đại diện JICA cho rằng, đây là dự án nhằm hỗ trợ kỹ thuật trong việc nâng cao năng lực ra đề và cải thiện hệ thống thi tuyển trong lĩnh vực thi tuyển công chức tại Việt Nam. Do đó, phía JICA mong nhận được sự đóng góp tích cực hơn nữa từ phía Việt Nam để những hợp tác của phía Nhật Bản phát huy được kết quả.

Hoạt động chính của dự án sẽ bao gồm các hoạt động liên quan tới thi tuyển, đánh giá tình trạng, thách thức hiện nay trong tổ chức kỳ thi tuyển công chức ở Việt Nam cũng như các đơn vị thí điểm; giới thiệu các câu hỏi liên quan tới khả năng tư duy; đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cho việc giới thiệu phương pháp phân tích và nâng cao chất lượng câu hỏi.

Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp của Nhật Bản trong việc tổ chức thi phỏng vấn và đưa ra các đề xuất cần thiết với các văn bản liên quan tới việc quản lý thi… Theo Bộ Nội vụ, thời gian thực hiện dự án là 3 năm (2022 – 2024).

Theo https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nhat-ban-ho-tro-cai-cach-ky-thuat-thi-tuyen-cong-chuc-viet-nam-i644747/