Nhật Bản thông qua dự thảo luật kinh doanh viễn thông sửa đổi

Theo đó, dự thảo yêu cầu các doanh nghiệp phải thông báo với người dùng Internet khi gửi thông tin về họ tới các bên thứ ba.

Dự luật này được xây dựng sau khi giới chức Nhật Bản phát hiện ứng dụng tin nhắn LINE cho phép một công ty con ở Trung Quốc tiếp cận thông tin cá nhân của người dùng. Mục đích của dự luật là bảo vệ người dùng Internet bằng cách đưa ra các quy định về xử lý thông tin người dùng.

Theo dự luật này, các hãng viễn thông lớn, các công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm và mạng xã hội có nghĩa vụ công khai các chính sách xử lý thông tin của họ. Bên cạnh đó, dự luật cũng quy định hình phạt cụ thể đối với các đối tượng vi phạm.

Theo https://vtv.vn/the-gioi/nhat-ban-thong-qua-du-thao-luat-kinh-doanh-vien-thong-sua-doi-20220308005455564.htm