Tám công ty Nhật Bản thành lập hiệp hội giao hàng bằng robot

Hai trong số 8 công ty tham gia sáng lập hiệp hội giao hàng bằng robot tại Nhật là các hãng xe gồm Honda và Kawasaki.

Vào ngày 18/2/2022, tám công ty Nhật gồm Kawasaki Heavy Industries, ZMP, TIS, Tiafor, Nippon Mail, Panasonic, Honda và Rakuten thành lập ra Hiệp hội giao hàng bằng robot để phổ biến dịch vụ giao hàng bằng robot giao hàng tự động.

Robot giao hàng đang trở thành xu hướng được nhiều hãng xe và công nghệ quan tâm

Tuyên bố sáng lập nêu, hiệp hội ra đời nhằm phổ biến dịch vụ giao hàng bằng robot tự động, thiết lập các tiêu chuẩn cơ bản cho dịch vụ này tại Nhật.

Việc thành lập Hiệp hội giao hàng bằng robot nhằm mục đích xây dựng nền tảng cho các dịch vụ giao hàng bằng robot với sự tiện lợi và an toàn cũng như triển khai chúng trong xã hội ở giai đoạn đầu.

Các hoạt động của hiệp hội bao gồm thiết lập các tiêu chuẩn an toàn của đơn vị chế tạo robot, tạo ra các cơ chế chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn an toàn.

Hiệp hội cũng hợp tác với các cơ quan và tổ chức chính phủ quản lý nhà nước về dịch vụ giao hàng bằng robot, đồng thời thu thập và phổ biến thông tin.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang xây dựng các quy định mới cho rbot giao hàng tự động tốc độ thấp, cỡ nhỏ chạy trên đường công cộng nhằm hỗ trợ khu vực tư nhân triển khai dịch vụ giao hàng tự động.

Hiệp hội đã định vị năm 2022 là năm đầu tiên của robot giao hàng và sẽ triển khai các thí nghiệm trình diễn, thiết lập các tiêu chuẩn an toàn và tạo ra một hệ thống chứng nhận.

Theo https://xe.baogiaothong.vn/tam-cong-ty-nhat-ban-thanh-lap-hiep-hoi-giao-hang-bang-robot-d542932.html