Cách đấu giá biển số ôtô từ 1/7

  • Thời sự

Thứ năm, 29/6/2023, 12:32 (GMT+7)

Từ 1/7, người dân được chọn biển số ôtô theo nhu cầu trong danh sách biển số đưa ra đấu giá của tất cả tỉnh, thành.

Ngày 26/6, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều về thí điểm đấu giá biển số ôtô.

Theo đó, Bộ trưởng Công an quyết định số lượng biển số ôtô đấu giá tại mỗi phiên, gồm biển số xe của các tỉnh, thành, ký hiệu series A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z nền trắng, chữ, số màu đen. Các biển này chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.

Bộ Công an ký hợp đồng với một tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá biển số xe. Danh sách biển số xe đưa ra đấu giá được công khai 30 ngày trước phiên đấu giá.

Đăng ký và tổ chức đấu giá theo hình thức trực tuyến. Người tham gia được cấp tài khoản truy cập, hướng dẫn cách sử dụng tài khoản, cách trả giá. Công dân nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe đã chọn vào tài khoản tổ chức đấu giá, sau đó được cấp mã số tham gia.

nguoi-dan-ong-o-nghe-an-tu-bam-duoc-bien-so-ngu-quy-9-thang-42022-anh-huu-tuyen

Người đàn ông ở Nghệ An tự bấm được biển số ngũ quý 9, tháng 4/2022. Ảnh: Hữu Tuyến

Đến phiên đấu giá, người dân dùng tài khoản của mình truy cập vào trang thông tin trực tuyến để tham gia. Kết thúc đấu giá, trang thông tin trực tuyến sẽ xác định người trúng; thông báo kết quả, hiển thị biên bản để người trúng xác nhận. Đấu giá viên xác thực vào biên bản bằng chữ ký số để gửi cho người trúng.

Kết quả đấu giá được gửi về Bộ Công an trong 7 ngày, sau đó Bộ thông báo cho người trúng qua thư điện tử và tin nhắn điện thoại. Nội dung gồm: biển số ôtô trúng đấu giá; tên; mã định danh cá nhân, tổ chức; địa chỉ; giá trúng; số tiền phải nộp; số tài khoản chuyên thu do Bộ Công an mở tại ngân hàng; thời hạn nộp tiền; việc hủy kết quả đấu giá nếu không nộp đủ tiền.

Công dân có 15 ngày để nộp toàn bộ tiền (đã trừ tiền đặt trước). Sau khi nhận đủ tiền, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử và văn bản điện tử xác nhận biển số ôtô trúng đấu giá cho công dân làm thủ tục đăng ký xe.

Công dân có thời hạn 12 tháng để đăng ký xe gắn biển số trúng đấu giá. Trường hợp do sự cố bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, công dân gửi đề nghị gia hạn để Bộ Công an xem xét giải quyết.

Trong 12 tháng kể từ khi nhận biển số, nếu công dân chưa đăng ký biển số gắn với xe, Bộ Công an sẽ gửi thông báo cho họ. Nếu người trúng đấu giá chết, người thừa kế hợp pháp của họ được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp.

Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. 30% khoản tiền này được dùng để đảm bảo an toàn giao thông, chống tội phạm, nâng cao trình độ cán bộ đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ.

Nghị định có hiệu lực từ 1/7, kéo dài 3 năm.

Tháng 11/2022 Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ôtô, trong đó quy định giá khởi điểm và tiền đặt trước của một biển số đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, bước giá 5 triệu đồng.

Viết Tuân