Sự khác biệt giữa chuỗi và nhượng quyền

Chuỗi là hình thức kinh doanh có một chủ sở hữu duy nhất điều hành tất cả các địa điểm kinh doanh, trong khi nhượng quyền có các chủ sở hữu riêng biệt, hoạt động tại các địa điểm riêng lẻ.

Chuỗi và nhượng quyền là hai mô hình kinh doanh tương phản, có tầm quan trọng như nhau trong thế giới hiện đại. Chuỗi là một nhóm các cửa hàng thuộc sở hữu của một công ty, nhưng trải rộng trên toàn quốc hoặc trên toàn thế giới. Ngược lại, nhượng quyền thương mại là một mô hình kinh doanh trong đó một bên cấp cho bên khác quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc tên thương mại của mình và các hệ thống và quy trình kinh doanh nhất định.

Chuỗi là gì?

Chuỗi là một mô hình kinh doanh trong đó một công ty mẹ điều hành tất cả các địa điểm riêng lẻ. Với khái niệm kinh doanh này, một tổ chức xử lý tất cả các hoạt động quản lý cho toàn bộ doanh nghiệp của họ.

Nói chung là từ viết tắt, thuật ngữ “chuỗi” đề cập đến bất kỳ doanh nghiệp nào có một số địa điểm. Ví dụ: một người sẽ không gọi một doanh nghiệp là một chuỗi nếu nó có một, hai hoặc ba địa điểm kinh doanh, nhưng đến cửa hàng thứ tư, mọi người chắc chắn sẽ gọi toàn bộ doanh nghiệp là “chuỗi”. Hơn nữa, đôi khi chúng ta gọi chuỗi cửa hàng là chuỗi bán lẻ.

Walmart - Tập đoàn có doanh thu lớn nhất thế giới

Chuỗi cửa hàng Walmart

Chúng ta có thể nhận thấy một số đặc điểm chung trong chuỗi cửa hàng. Tất cả các vị trí trong một chuỗi cửa hàng đều có chung một thương hiệu. Hơn nữa, họ có quản lý trung tâm, là ban quản lý quản lý tất cả các cửa hàng. Ngoài ra, họ sử dụng các khái niệm và thông lệ kinh doanh giống hệt nhau. Hơn nữa, họ có chung chuỗi cung ứng và các chương trình đào tạo cho nhân viên.

Hơn nữa, các chuỗi cửa hàng có thể tồn tại ở một bang hoặc trên toàn cầu. Sự tồn tại của chuỗi cửa hàng phụ thuộc vào thương hiệu, tính chất của sản phẩm họ bán và mức độ nổi tiếng của cửa hàng. Có rất nhiều chuỗi cửa hàng bao gồm nhà hàng, siêu thị, cửa hàng đặc sản, v.v. Walmart, Target, Macy’s, The Home Depot, The Body shop, Waffle House và Costco là một số ví dụ về chuỗi cửa hàng nổi tiếng thế giới.

Nhượng quyền là gì?

Nhượng quyền thương mại là một mô hình kinh doanh trong đó một thương hiệu được điều hành bởi các doanh nhân riêng biệt ở các địa điểm khác nhau. Nói cách khác, nhượng quyền thương mại đề cập đến một mô hình kinh doanh trong đó các cá nhân trả tiền để cấp phép thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp nhượng quyền liên quan đến một bên nhượng quyền và một bên nhận quyền. Bên nhượng quyền là người thiết lập tên thương mại hoặc nhãn hiệu của thương hiệu. Bên kia, bên nhận quyền, là người trả khoản phí ban đầu để tiến hành hoạt động kinh doanh dưới tên thương hiệu và hệ thống của bên nhượng quyền. Về cơ bản, bên nhận quyền là người điều hành hoạt động kinh doanh tại địa điểm cụ thể của mình bằng cách trả phí và tiền bản quyền cho bên nhượng quyền trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận.

The real way McDonald's makes their money – it's not their food | Reader's Digest Asia

McDonald’s

Hơn nữa, thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên là ‘’ nhượng quyền thương mại ”; tuy nhiên, thông thường, người ta sử dụng thuật ngữ này để chỉ hoạt động kinh doanh thực tế do bên nhận quyền vận hành.

Giá trị thương hiệu là yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh Nhượng quyền. Trong một số trường hợp nhất định, bên nhượng quyền cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp. Ví dụ: bên nhượng quyền cung cấp hệ thống, công cụ, tiêu chuẩn thương hiệu và đào tạo cho nhân viên để nâng cao sự hài lòng của khách hàng và đảm bảo thiện chí của doanh nghiệp.

McDonald’s, SUBWAY, Mariott International, KFC và Baskin Robbins là một số thương hiệu nhượng quyền nổi tiếng trên thế giới.

Mô hình nhượng quyền cửa hàng PANPAN

Sự khác biệt giữa chuỗi và nhượng quyền là gì?

Quyền sở hữu là điểm khác biệt chính trong chuỗi và nhượng quyền thương mại. Các cửa hàng nhượng quyền luôn có nhiều chủ sở hữu khác nhau, ngược lại, chuỗi cửa hàng có một chủ sở hữu duy nhất cho tất cả các địa điểm kinh doanh. Về chia sẻ rủi ro, một chuỗi tự mình chấp nhận mọi rủi ro, trong khi trong nhượng quyền, bên nhượng quyền và bên nhận quyền chia sẻ rủi ro. Chia sẻ lợi nhuận là một khác biệt đáng kể khác trong chuỗi và nhượng quyền thương mại. Trong mô hình kinh doanh theo chuỗi, chủ sở hữu thu được toàn bộ lợi nhuận, còn trong nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền và bên nhận quyền chia sẻ lợi nhuận giữa họ theo các điều kiện và điều khoản đã thỏa thuận.

Hơn nữa, một chuỗi có toàn quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh của mình, nhưng một chuỗi nhượng quyền không có toàn quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, điều này cũng giống nhau trong chi phí kinh doanh; một chuỗi chịu tất cả các chi phí kinh doanh trong khi, trong nhượng quyền thương mại, tất cả các chi phí được chia sẻ giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Vì vậy, đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý giữa chuỗi và nhượng quyền.

Bên cạnh đó, về chính sách kinh doanh, chuỗi có quy trình và quy tắc riêng cho tất cả các địa điểm kinh doanh, trong khi nhượng quyền thương mại, tất cả các chính sách thông thường do bên nhượng quyền thiết lập và doanh nghiệp đồng ý. Tuy nhiên, điều này có thể khác nhau giữa các cửa hàng.

Chuỗi và Nhượng quyền thương mại là hai mô hình kinh doanh. Tóm lại, sự khác biệt cơ bản giữa chuỗi và nhượng quyền, chuỗi được vận hành bởi hệ thống quản lý trung tâm, trong khi nhượng quyền được vận hành bởi các doanh nghiệp khác nhau. Quan trọng hơn, các cửa hàng nhượng quyền chủ yếu hướng đến người tiêu dùng thiên về thương hiệu, trong khi chuỗi cửa hàng chủ yếu hướng đến sự tiện lợi của khách hàng.

Tìm hiểu thông tin về mô hình nhượng quyền cửa hàng Nhật Bản PANPAN: https://panpan.today/ 

Hotline: 0705.36.9899